Deze cursus, Oxygen First Aid for  Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een oplediding  bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water  gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen  terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de  dichtsbijzinde kliniek organiseert.  

Cursusdoel Het  doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken van het  gebruik van zuurstof asl eerste hulp bij verdenking van een onderdompelingsincident (bijna-verdrinking). Leerdoelen Deelnemers moeten laten zien dat ze de volgende leerdoelen goed beheersen om de cursus met succes af te kunnen ronden:

 • Beschrijf de rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijk lichaam
 • Identificeer en beschijf de belangrijkste oorzaken van waterongelukken
 • Beschrij het mechanisme van verdrinking
 • Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuursto eerste hulp
 • Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt
 • Demonstreer beademen en reanimatie met een hulpverlener
 • Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer met een polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer zonder polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan eenademende zwemmer.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen

Meest recente nieuwsartikelen

Geen nieuwsberichten gevonden