Provider Continue educatie is een belangrijke manier waarop duikers hun duikvaardigheden kunnen bijslijpen en zich kunnen verbeteren als duikers.  Diver Alert Network begrijpt hoe belangrijk het is een actieve en geïnteresseerde duiker te zijn die er de tijd voor neemt om niet alleen nieuwe duiktechnieken te leren, maar ook technieken om voor jezelf en andere gewonden van een duikongeval te zorgen Om deze betrokkenheid bij duikveiligheid te erkennen heeft DAN een nieuwe erkenningsprogramma in het leven geroepen, Diving Emergency Specialist genaamd. De DES erkenning is een manier om duikers te herkennen die de opleiding gedaan hebben om zo nodig om klaar te staan voor buddy’s en daardoor veiligere duikers zijn geworden. Om deze erkenning te verdienen, moeten duikers geldige brevetten hebben in:  

 • Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (of gelijkwaardig)

Plus drie van de volgende:

 • Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (of gelijkwaardig)
 • First Aid for Hazardous Marine Life Injuries (of gelijkwaardig)
 • Automated External Defibrillation (AED) (of gelijkwaardig)
 • On-Site Neurological Assessment for Divers (of gelijkwaardig)
 • Medical Oxygen Rebreather (MO2R)

Duikers die een Diving First Responder Provider cursus hebben gedaan, voldoen al aan de hierboven gestelde eisen. De duiker moet ook in het bezit zijn van:

 • een brevet op rescueniveau of hoger bij een duikorganisatie; en
 • geldig Reanimatie- en eerste hulpdiploma  (bijvoorbeeld DAN BLS brevettering).

Om deze erkenning te krijgen moet de duiker het DES  application direct naar DAN Training sturen samen met fotokopieën van alle vereiste brevetten (als dat geen DAN brevetten zijn) en de € 20,- brevetteringskosten.
DES erkening omvat:?

 • Plastic Diving Emergency Specialist brevet;
 • DES certificaat;

Als  DES erkende duiker ontvang je ook:

 • een coupon voor 10% korting op zuurstofsets of  accessoires.

DES Instructor of Trainer Erkenning DAN is geïnteresseerd in het erkennen van duikers en duikprofessionals die zich interesseren voor duikveiligheid. We zijn ook geïnteresseerd in het promoten van verdere educatie omdat beter voorbereide duikers veiligere duikers zijn.??DAN Instructeurs zijn uiteraard geïnteresseerd in duikveiligheid, maar sommige DAN trainers en instructeurs gaan nog een stuk verder door alle DAN lessen te geven en bij elke gelegenheid de nadruk te leggen op duikveiligheid. Deze trainers en instructeurs kunnen de Diving Emergency Specialist (DES) Trainer of Instructeur beoordeling krijgen bij DAN.??Om DES Instructeur te zijn moet je als DAN instructeur actief zijn in de volgende programma’s:

 • Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Plus vier van de onderstaande:

 • Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
 • First Aid for Hazardous Marine Life Injuries
 • Automated External Defibrillation
 • On-Site Neurological Assessment for Divers (of equivalent)
 • Remote Emergency Medical Oxygen (REMO2™)
 • Basic Life Support (BLS)

Je moet minstens 10 providers hebben gebrevetteerd in alle vijf de kwalificerende cursussen, of 5 DFR providers en vijf providers van een extra kwalificerende cursus. Trainers moeten kunnen voldoen aan de DES instructeur vereisten, en vijf(5) instructeurs in alle vijf de kwalificerende cursussen hebben gebrevetteerd. ??Om deze beoordeling te ontvangen moet je een  aanvraag indienen bij DAN training samen met je €20 inschrijfgeld. DAN training zal de Instructeur Trainer/Instructeur Aanvraag bekijken om te controleren dat de aanvrager cursusroosters voor de correcte hoeveelheid brevetteringen heeft ingediend.??Wanneer je onderwijskwalificaties zijn gecontroleerd ontvang je een:

 • DES Instructeur pas;
 • DES certificaat;

Je ontvangt ook:

 • Een coupon voor 10% korting op zuurstofsets en accessoires

Om de Actieve DES Instructeur Status te behouden moet je een Actieve Onderwijs Status houden in alle vijf de betreffende DAN programma’s. Er zijn geen verdere aanvragen of kosten wanneer je je brevettering hebt ontvangen, maar je moet wel iedere 24 maand minstens een cursus van elk programma blijven geven om de actieve status te behouden. Wanneer je in een programma de inactieve status krijgt, zal je DES erkenning inactief worden totdat je in alle programma’s weer de Actieve status hebt behaald.
DES Instructor Trainer De vereisten om DES Trainer te worden zijn dezelfde als voor de DES Instructor behalve dat je ook minstens vijf instructeurs moet hebben gebrevetteerd in alle DAN programma’s die nodig zijn voor DES Trainer.

Meest recente nieuwsartikelen

Geen nieuwsberichten gevonden