Dive Master

De IANTD Dive Master opleiding is de eerste stap naar de professionele kant van het duiken, namelijk het verzorgen van duiktraining en het duiktoezicht: Duik Instructeur dus. De IANTD Dive Master superviseert de IANTD duikers tijdens de volgende opleidingen: Open Water diver, Advanced Open Water diver, EANx diver en Advanced EANx diver. De supervisie gebeurt onder het toeziend oog van een gecertificeerde IANTD Instructeur.

De IANTD Dive Master heeft nagenoeg dezelfde kennis en vaardigheden als de Instructeur.

Hij of zij is in staat om de leerling in zijn totale duikopleiding te helpen en de Instructeur bij te staan. Nadat de Instructeur de theorie en de praktijk heeft uitgelegd/ingeoefend, is de Dive Master er om bepaalde theorie beter te doen begrijpen en vaardigheden extra te oefenen. Daarom dienen zijn vaardigheden en kennis van een hoog en onberispelijk niveau te zijn. 

De IANTD Dive Master is op de hoogte van IANTD Standaards.

Meest recente nieuwsartikelen

Geen nieuwsberichten gevonden